11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie
11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie

Nasza oferta

Oferta handlowa Astorga Sp. z o.o. obejmuje kompleksowe świadczenie usług: serwisowych, remontowych, inwestycyjnych, montażowo-rozruchowych oraz pomiarowych, projektowych i diagnostycznych.

•    Spółka ASTORGA posiada certyfikaty i niezbędne uprawnienia dla wszystkich oferowanych marek, które pozwalają grupom serwisowym montować i serwisować urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze w sposób określony przez producenta i dający klientowi podstawę do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.
•    Firma posiada:
–    świadectwo kwalifikacji nr 70101212936-PW9486 uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
–    certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/18/005/16 uprawniające do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
–    System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004,
–    System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005,
–    System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
•    Pracownicy spółki ASTORGA dysponują:
–    świadectwami kwalifikacyjnymi E (eksploatacja) i D (dozór) uprawniającymi do zajmowania się urządzeniami, instalacjami i sieciami wszystkich trzech grup energetycznych (elektryczne, cieplne, gazowe),
–    certyfikatami dla personelu uprawniającymi do sprawdzania, instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, i pomp ciepła (F-gazy).

Prace remontowe, montażowo-rozruchowe, utrzymania ruchu ciągłego

sterowanie i wizualizacja procesów regulacji ciągłej (PLC,SCADA, DCS),
systemy blokad i ESD
sygnalizacje przeciwpożarowe,
techniczne zabezpieczenie mienia,
telewizja przemysłowa.

ZOBACZ OFERTĘ

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z naszej oferty prosimy o kontakt.
Pytania prosimy kierować za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Contact formSEND