Astorga Sp. z o.o.
Nowe Grabie, Osiedle Pod Jodłami 16
09-530 Gąbin

tel.: +48 24 268 39 82
faks: +48 24 362 06 38

e-mail: astorga@astorga.pl

NIP: 7743219828
REGON: 147317527

KRS: 0000515106
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa,
XIV Wydział Gospodarczy KRS