11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie
11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie

Nasza oferta

Oferta handlowa Astorga Sp. z o.o. obejmuje kompleksowe świadczenie usług: serwisowych, remontowych, inwestycyjnych, montażowo-rozruchowych oraz pomiarowych, projektowych i diagnostycznych.

•    Spółka ASTORGA posiada certyfikaty i niezbędne uprawnienia dla wszystkich oferowanych marek, które pozwalają grupom serwisowym montować i serwisować urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze w sposób określony przez producenta i dający klientowi podstawę do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.
•    Firma posiada:
–    świadectwo kwalifikacji nr 70101212936-PW9486 uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
–    certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/18/005/16 uprawniające do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
–    System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004,
–    System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005,
–    System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
•    Pracownicy spółki ASTORGA dysponują:
–    świadectwami kwalifikacyjnymi E (eksploatacja) i D (dozór) uprawniającymi do zajmowania się urządzeniami, instalacjami i sieciami wszystkich trzech grup energetycznych (elektryczne, cieplne, gazowe),
–    certyfikatami dla personelu uprawniającymi do sprawdzania, instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, i pomp ciepła (F-gazy).

Klimatyzacja

Klimatyzacja jest dziedziną, w której kluczowe znaczenie odgrywa zastosowanie niezawodnych urządzeń. Klimatyzatory, produkowane przez uznane na całym świecie koncerny, projektowane są w oparciu o wysoką technologię i duże doświadczenie zespołu projektantów. Ciągła analiza dylematów, z jakimi boryka się współczesna klimatyzacja, umożliwia szybką reakcję na pojawiające się w tym zakresie potrzeby.

ZOBACZ OFERTĘ
Chłodnictwo

Chłodnictwo –  odprowadzanie ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia.

Zależnie od temperatur, które mają być uzyskane w procesie chłodzenia stosowane są różne agregaty i czynniki chłodnicze. W praktyce temperatury niższe niż te, które mogą wytworzyć klimatyzatory wymagają agregatów chłodniczych i mroźniczych.

ZOBACZ OFERTĘ
Wentylacja

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Sprawnie działająca wentylacja pozwala skutecznie usuwać dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny oraz zapachy unoszące się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń. 

Skuteczność wentylacji zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza.

ZOBACZ OFERTĘ
Myjki wysokociśnieniowe

Metody wysokociśnieniowe stosowane do czyszczenia szczególnie trudno usuwalnych powierzchni w ostatnich kilku latach są coraz bardziej spopularyzowane. Wiąże się z tym prostota obsługi, szybkość oraz duża dokładność procesu czyszczenia. Zastosowanie wody jako środka czyszczącego, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy, ze względu na praktycznie zerowe ryzyko zapłonu.

ZOBACZ OFERTĘ

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z naszej oferty prosimy o kontakt.
Pytania prosimy kierować za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowyWYŚLIJ